Vill du skriva för Länk 2024?

LÄNK handlar om att ta fram ny spännande dramatik för unga ensembler. Vartannat år gör därför Riksteatern sex pjäsbeställningar som ungefär två år senare resulterar i 6 nyskrivna Länk manus.

Läs gärna denna omgångs texter under rubriken pjäser

Vill du skriva för Länk 2024?
Nu söker vi dramatiker till nästa omgång av Länk! Är du en skrivande person? Har du en pjäside som du tror skulle passa Länk?

Skicka in ditt förslag till oss senast den 23 januari 2022.

Om Länk-texter
En Länk-text är mellan 50 och 60 minuter lång, den har mellan 6-20 karaktärer. Den har sällan en dominerande huvudperson. Till sin form kan den vara episkt berättad, i kollage format eller ha en mer fragmentarisk dramaturgi.

Länks främsta målgrupp är dom unga ensemblerna. Det är alltså de unga skådespelarna, mellan 15-20 år som är målgruppen. Sen möter dom också en publik. Men det är för ensemblernas skull vi genomför Länk. I dagsläget har vi drygt 75 unga ensembler över hela landet. Detta kan innebära någonstans mellan 5-30 premiärer för din text under 2024. 

Hur deltar du?

 • Beskriv din pjäs-ide
  Beskriv början, mitt, slut och centrala vändpunkter i din idé. Var konkret. Fokusera mer på att beskriva din berättelse än tematiken. Vi välkomnar alla typer av dramatik, epik, kollage eller mer fragmentariska dramaturgier.
  Max 2000 tecken
 • Beskriv kortfattat dina karaktärer
  Max 500 tecken
 • I vilken miljö/ värld/ tid utspelar sig din berättelse?
  Max 500 tecken
 • Bifoga en PDF med ett utdrag ur någonting du har skrivit
  max 10 sidor
  Vi vill få en känsla för hur du skriver situation, karaktär, dialog, framåtrörelse. Vi ser gärna att det är mer än en scen. Om du inte tidigare har skrivit dramatik. Bifoga annat textmaterial.
 • Bifoga ett kortfattat CV

Skicka din idé till Lisa.farnstrom@riksteatern.se senast den 23 januari 2022. Döp mailet till ”Skriva för länk”