Connections Internationellt

Idén att starta Länk kommer från England och The National Theatre. Motsvarande verksamhet där kallas Connections och har pågått sedan 1994. Fram till idag har 140 teaterpjäser erbjudits unga brittiska ensembler av vilka alla är skrivna för och spelade av unga ensembler för en ung publik. Connections har under åren spridits till Italien, Portugal, Brasilien, Norge, Sverige och Finland. Planer finns att starta Connections Asia med säte i Hong Kong. Det finns ingen mall att följa. Varje projekt styrs helt av den egna organisation efter lokalrådande förutsättningar. Därför ser det annorlunda ut i de olika länderna. Gemensamt är ett önskan att stödja ung skapande med nyskrivna och angelägna dramatiska berättelser samt en vilja att samarbete över nationsgränser.

Till National Theatre Connections >>>

NORGE

Med hemvist på Det Norske Teatret i Oslo driver Den Unge Scenen sin ”Connections-verksamhet” sedan 2004.  Festivalerna sker vartannat år. De senaste åren har DUS erbjudit festivaler i tolv regioner med cirka 90 deltagande ensembler. De regionala festivalerna äger rum februari-maj och den nationella festivalen sent i maj eller tidig juni. Eirik Bröyn är projektledare.

http://www.dus.as/

FINLAND

Nuori Näyttämö eller Den Unga Scenen producerade en två-språkig pilot projekt  i Finland under 2013-2015 med slut festival på Åbo Svenska Teater. Då projektet var som väntad, en succé, fick organisationen medel att driva projektet vidare. Fyra pjäser på finska beställs nu för uppsättningar och regionala festivaler under 2018. Slutmålet för Nuori Näyttämö 2018 blir en nationell festival i samband med Tammerforsfestivalen 2018. Inke Rosilo är projektledare och nås på nuori.nayttamo@tnl.fi

http://www.nuorinayttamo.info/sv/

PORTUGAL

Culturgest i Lissabon ordnar PANOS, ett Connections-verksamhet som startade 2006.  Festivalen äger rum i maj och pjäserna är båda originalverk av Portugisiska dramatiker och översättningar av Brittiska Connections pjäser.

http://www.culturgest.pt/panos

Internationellt arbetar alla producenter av Connections bland annat med att översätta pjäser och ge ungdomsproduktioner möjlighet att åka utomlands för att gästspela. Länk är idag en del av detta internationella nätverk.