Skriva för Länk

LÄNK handlar om att ta fram ny spännande dramatik för unga ensembler. Vartannat år gör därför Riksteatern sex pjäsbeställningar som ungefär två år senare resulterar i 6 nyskrivna Länk manus.

Läs gärna denna omgångs texter under rubriken pjäser

Vill du skriva för Länk 2024?
Urvalet av dramatiker inför Länk 2024 kommer ske under vintern 2021-2022.  Om du vill bli en av dom går det bra att redan nu skicka din ide till lisa.farnstrom@riksteatern.se

Gör såhär:

  • Sammanfatta din pjäside på max ett A4
    Beskriv ditt val av tematik, grundkonflikt, formidé och handlingen i grova drag.
    Var konkret, tydlig och kortfattad.
  • Bifoga ett CV eller en kort beskrivning av tidigare relevanta projekt och utbildningar

Tänk på:

  • En Länk pjäs är max 60 minuter lång
  • En Länk pjäs bör kunna spelas av en ensemble på som minst 6 och som mest 20 personer (vanligast är mellan 8-15)
  • Länk pjäser spelas främst av ensembler i gymnasieålder. I valet av tematik och berättelse strävar vi efter att hitta frågeställningar, ämnen, konflikter och teman som målgruppen kan känna igen sig i och relatera till.