Länk från ax till limpa

SOMMAREN 2016

intresserade grupper börjar anmäla sig till Länk 2018. Intresseanmälan finns på webbsidan.

APRIL 2017

Den 3 april läggs sex helt nya manus upp på Länks interaktiva webbsida. De ensembler som anmält intresse för att delta får då tillgång till dessa texter.

SEPTEMBER 2017

Sista dagen för en definitiv anmälan om deltagande i Länk 2018 är fredag 8 september 2017. I anmälan anges bland annat val av pjäs samt namn och kontaktuppgifter till ensemble ledare eller regissör. Kontakt skapas därefter med den lokala riksteaterföreningen, länsteaterkonsulenten samt den regionala teatern.

30 SEPTEMBER – 1 OKTOBER 2017

Varje ensemble skickar sin regissör till Länks regihelg. En heldags workshop 30/9 kring den valde pjäs tillsammans med författaren och en professionell regissör är huvudpunkten. Söndagen fylls med workshops och samt tillfälle att träffa representanter från de regionala festivaler där ni senare kommer att spela. Detta sker i Hallunda (Stockholm) på Riksteatern. Medverkan är obligatorisk.

SEPTEMBER 2017 – MARS 2018

Repetitioner och föreställningar på hemmaplan, gärna samarbete med lokala Riksteaterföreningar. Ensemblerna besöks av en representant från den teater som är värd för din regionala festival under repetitionsperioden eller spelperioden på hemmaplan. Här får ni feedback inför deltagande i den regionala festivalen. Länks interaktiva webbsidan möjliggör samtal och samarbeten mellan alla medverkande ensembler och parter.

MARS – APRIL 2018

Festivalsäsongen. 2016 hade vi tio regionala festivaler. Alla ensembler uppför  sina produktioner på en professionell teaterscen inför stor publik, huvudsakligen andra Länk deltagare. Gruppen får även se de andra uppsättningarna och umgås med de andra deltagande ensembler. Antologin med de sex pjäserna släpps och säljs på festivalerna.

MAJ 2018

Cirka 8 utvalda uppsättningar spelas på  Länks Riksfestivalen som organiseras på Riksteatern i Hallunda, Stockholm. Alla är välkomna. Helgen fylls med workshops, samtal och seminarier. En stor teaterfest – så avslutas Länk 2018.