Program

Lördag – 16 oktober
Under regihelgens första dag, lördagen ligger fokuset på att arbeta med årets Länk-pjäser på golvet. Vi kommer även genomföra möten där dom regionala festivalarrangörerna och ensembleledarna som ska till varje festival kan ses.

Närvarande:
Alla ensembleledare, Dramatiker, Yrkesverksamma regissörer, festivalarrangörer mfl

08:15 – 08:30 incheckning
09:00 – 09:30 Info
09:15 – 10:30 Regikoncept
10:30 – 11:00 Fikapaus
11:00 – 12:30 Arbete på golvet med texterna – pass 1
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:00 Regionala – festival möten
14:00 – 15:30 Arbete på golvet med texterna – pass 2
14:00 – 15:30  Kunskapsutbyte mellan regionala festivalarrangörer
(enbart för festivalarrangörer och konsulenter)
15:30 – 16:00 Fikapaus
16:00 – 17:30 Arbete på golvet med texterna – pass 3
17:30 – 18:30 Middag
18:30 – 20:00 Panelsamtal med dramatiker

Söndag – 17 oktober
Under regihelgens andra dag, söndagen ligger fokuset på fördjupning i olika workshops, nätverkande och så avslutar vi dagen med att lansera ett nytt projekt.

Närvarande: Alla ensembleledare, workshopsledare, intresserade inom länk-rörelsen

09:00 – 10:00 frågestund
10:00 – 10:30 Fikapaus
10:30 – 12:00 Workshop 1
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 14:15 Workshop 2
14:30 – 16:00 information, överraskning och avslutning