Tack för uppmärksamheten från Göteborg

På Hisingen i Göteborg repar teatergruppen ”Tack För Uppmärksamheten” pjäsen ”Mitt hjärta rusar”.  En gång i veckan repar vi och har precis lagt färdigt alla scenerier! Vi har tidigare arbetat en hel del med tematik och karaktärsanalyser i denna fantastiskt känslofyllda och mångbottnade historia…

Gruppen har superkul tillsammans och vi har även en blogg som ni gärna får följa. http://tackforuppmarksamheten.blogspot.se/

Den här veckan har vi lov och sen kör vi helt utan manus… Vi ser fram emot att börja jobba med ljus och musik!

Mitt hjärta rusar Workshop 3

Regissör Ellen Lamm Processledare Eva-Maria Dahlin Dokumentation Anna Jonson

Under denna workshop skulle Ellen presentera en metod för karaktärsbiografier. Gruppen valde att göra en karaktärsbiografi på karaktären Annika eftersom att mycket frågor kring henne dykt upp tidigare under dagen. Först lade de fram all fakta de hade om henne och sedan alla frågor som de hittat under tidigare workshops. Den fakta de hittade var: Att hon tagit Haitams mobil, hon tycker om att läsa, hon har ett avancerat språk, hon har varit i Berlin, hon har läst ”Dvärgen” och ”Duktig pojke”, hon anses intelligent, Galina försöker provocera henne och Betty hakar på. Frågorna kring Annikas karaktär var: Vad är coolt för Annika? Varför tar hon mobilen? Har hon stämt träff med de andra för mobilen? Hur umgås hon, Sol-Britt och Dolores? Vad vet de om hennes mamma? Har Annika själv tittat i mobilen? Är hon en uttråkad kicksökare? Är hon jobbig eller är det de andra som inte klarar av henne? Är hon ensam? Har hon några vänner?

Detta är en bra uppgift att ge till skådespelarna att göra för sin egen karaktär och föra in all fakta i en kronologisk ordning i karaktärens liv. Ellen påpekade att just denna pjäs är kronologisk i sig, men det finns de pjäser som inte är det och då kan det vara bra att lägga all fakta i kronologisk ordning för att se helhetsbilden och karaktärsutvecklingen tydligare.

Nästa steg var att gruppen började gå igenom frågorna och kolla om det fanns något de kunde besvara. Ibland kommer svaren på frågorna senare i pjäser. En diskussion uppkom här kring om Annika är en tydlig karaktär där alla hade lite olika åsikter. Ellen berättade då att man i detta skede inte ska vara rädd för motsättningar i karaktären, det kan vara något som man kan spela på istället. Vissa av frågorna fick gruppen bara besluta om genom vad som var konsensus, som att Annika är en uttråkad kicksökare som vill testa om hon kan ta mobilen från Haitam. Vissa av frågorna var mer intressant att hållas öppet för att gå hem och pröva sen vilket som funkar för ensambeln och hur de vill berätta pjäsen. En lång diskussion uppstod kring hur Dolores, Sol-Britt och Annika umgicks och hur väl de kände varandra. En deltagare trodde att de bara träffades i skolan och inte umgicks utanför. En annan deltagare tycker att de är en grupp som vandrat länge med varandra, gått länge i skolan tillsammans, och att de kan varandra utan och innan. Att de gick i tvåan på gymnasiet var också en stor del till att de är lojala mot gruppen och att det är svårt att ta bort någon från gruppen, eftersom att man efter skolan sen kommer till att stå ensam. Vännerna är viktigast och därmed är skolan viktig också, eftersom att det social umgänget finns där. Gruppen bestämde också att de hade svårt att tänka sig att Annika inte tittat i mobilen, men att det får lämnas öppet. Det kan ju finnas ett ointresse för henne att kolla också. Ännu en gång kom diskussionen kring svårigheten att få ordning på Annikas karaktär. En deltagare tror att hon är en outsider, eller någon med en diagnos och provocerar för att få kontakt med de andra karaktärerna. En annan deltagare tror att hon varken är ond eller god. Några andra tänker att hon står för något vuxet, något som de andra karaktärerna ser och avundas och att det är därför Annika är så provocerande. För att hon redan vet vem hon är.
Nästa uppgift blev att formulera tre saker om Annika som börjar med ”Jag är…”.

Gruppen fick en liten stund att själva testa uppgiften och sedan dela med oss av våra påståenden som var olika, men också några som var lika. Ellen menade på att de läst en liten del av pjäsen och att det skulle vara lättare att göra den uppgiften när man har lite mer text att utgå från. Hennes erfarenhet av denna övning är att de ger en bra träning i att formulera sig för andra och tänka inifrån en karaktär och inte bara se den från utsidan. Eva-Maria funderade här på om Annika är provocerande just för att hon känns så färdig för vuxenvärlden än de andra karaktärerna. Uppgiften efter det liknade den tidigare och var att formulera vad Annika tänker om de andra karaktärerna med ”NN är…”. Ellen tyckte att dessa övningar kunde man ge till skådespelarna i läxa utan att behöva redovisa. Metoden syftar till att skaffa material för skådespelaren att improvisera kring, men också om skådespelarna redovisar skapar ensemblen en gemensam bild kring vad som händer.
Efter detta så frågade Ellen deltagarna hur de gör i sina grupper när de går in i en pjäs. En deltagare berättade att hen jobbade med karaktärerna och få in dem i kroppen, någon annan med improvisationer utanför scenen. Långsamt gick det över i en diskussion kring hur man ska göra scenövergångarna. Många ville göra något kul av dem och Ellen föreslog att man kan använda dem till att utveckla små roller genom att låta dem ha tysta scener. Hon föreslog också att nästa scen kunde börja innan den innan hade slutat.

Avslutningsvis frågade Ellen om det fanns något som deltagarna fattades som de ville pröva dagen efter. Läsart, huvudkonflikt, vision om pjäsen och hur Ellen gör var önskemål som kommer tas upp dagen efter. Eva-Maria kollade också en sista gång vilka frågor som hon skulle ta med till författaren och därefter avslutades dagen och vi gick hem.

Mitt hjärta rusar, workshop 2

Regissör Ellen Lamm Processledare Eva-Maria Dahlin Dokumentation Anna Jonson

Ellen berättade att upplägget för workshopen skulle likna den förra där gruppen återigen skulle få gå igenom en eller två scener för att testa metoden lite mer, sedan prata om vad gruppen tycker om metoden och på slutet lite frågor. Så scen två läses igenom och det hörs lite fniss både här och där under tiden. En deltagare väckte frågan kring varför figuranterna finns med i bakgrunden i scenen och det diskuterades kring detta men också kring olika lösningar. Ellen tipsade om att det finns möjlighet till stumma scener för karaktärer mellan scenerna för att ge dem lite mer djup. En annan deltagare berättade då att alla skådespelarna kommer vara på scen hela tiden i deras uppsättning. Ännu en gång så delades scenen upp i fakta och frågor. Att Galina läser en tidning och startar en politisk diskussion som bestämdes som fakta i scenen väckte ett samtal kring varför hon tar upp det samtalet. En deltagare trodde att det kanske handlade om att hon vill prata om ”vuxensaker” och sådant som man själv kanske inte har riktigt koll på som ungdom. En annan deltagare trodde att det kanske handlade om frågeställningarna vad ett samhälle är, vad som är viktigt och för vem och att det är sådana frågor Galina ställer sig. En tanke som utvecklade sig vidare att det är en process till vuxenvärlden. Vad ska man göra och vad vill man sen och hur ska man ta ställning. Eva-Maria påpekade att vuxenvärlden inte syns i pjäsen annars, men att den världen visar sig lite i Galinas diskussion. Pjäsen handlar om en grupp och deras gruppliv i skolan och det kaoset är det enda som finns för dem just nu, men Galinas diskussion visar att det finns en vuxenvärld utanför. En annan tanke kring Galina som väcktes var om hennes åsikter var hennes egna eller om de kommer hemifrån och säger det för att det låter bra, men förstår egentligen inte vad hon snackar om. En  diskussion som då dök upp var kring frågan hur tuff en jargong i ungdomsgrupp kan vara och vilka ord som används. En deltagare menade på att ungdomarna talar hårt till varandra, men att det låter hårdare i andras öron än vad det egentligen är. Eva-Maria påpekade att jargong kan vara en lek också, men en lek som kan tangera till att bli för mycket ibland. Denna diskussion ledde också in på spåret om vilka laddningar olika ord har och att de kan ha haft större laddning förut, men inte längre.
Vändpunkten var lite otydlig och därför bestämde gruppen sig för att det kanske handlade mer om en upptrappning istället för att det fanns en specifik vändpunkt. Ellen frågade om det kanske inte finns en vändpunkt vid L ”Jag bryr mig inte”. Rubriken blev ”Testa åsikter”, där det finns ett spektra i det.

Frågestund följde på det där många frågor dök upp som skickades vidare med Eva-Maria till dramatikern, som deltagarna kommer få återkoppling till senare. Det pratades mycket om hur man gör med små roller, där deltagarna hjälpte varandra att komma med förslag, som ex. regiassistent, bloggansvarig och annat. Det diskuterades lite till kring språket som används och vad det kan betyda. Det är en deltagare som här berättar hur noga hen är att påminna sina skådespelare att tänka på skiljetecken eftersom att författaren har någon form av rytm, som poesi i sin text. Ellen tipsade efter lång diskussion om allt detta att inte bli för analytisk, utan att man också måste känna in och att man kanske inte ska ta med allt första gången man testar på golvet.

Gruppen läste ännu en scen på samma sätt som tidigare. Fakta blev: De är i skolbiblioteket, eleverna ska välja en bok att läsa, Annika har läst ”Dvärgen” och ”Duktig pojke”, Galina provocerar och Ridwan testar sin sexualitet. Den enda frågan som väcktes var om Annika är jobbig eller om det är de andra som inte orkar med henne. Vändpunkten bestämdes vid Annikas replik ”Får man inte tycka att man själv är bra?”. Det diskuterades här om Annikas karaktär egentligen bara väntar på att världen ska växa ifatt henne och att det är därför som det finns en irritation från de andra karaktärerna just för det.

Ellen avslutade med att läsa igenom all fakta och alla frågor utan att dela upp dem i scener. Vissa frågor menade hon kunde komma att besvara sig senare i pjäsen, vissa besvaras när skådespelarna kommer upp och testar på golvet och vissa får man bara ta ett beslut om.

Mitt hjärta rusar Workshop 1

Regissör Ellen Lamm Processledare Eva-Maria Dokumentation av Anna Jonson

Workshopen började med att alla i gruppen fick presentera sig med namn, ort, skola/teatergrupp, om man regisserat förut samt vad man såg fram emot under helgen. Från början var det tänkt som en övning där alla skulle få intervjua varandra två och två och sedan presentera varandra för resten av gruppen. Jag upplevde det som att deltagarna var så sugna att komma igång och prata om pjäsen och därför röstade för en vanlig runda istället. Så efter att alla hade fått säga berätta om sig själva så drog arbetet igång.

Ellen ville visa deltagarna en regimetodik som hon brukar använda sig av inspirerad en bok som heter ”The directors craft” skriven av Katie Mitchell. Detta skulle nu genomföras praktiskt tillsammans med deltagarna för att de skulle få känna på metoden. Metoden gick ut på att man läste en scen högt i gruppen och därefter skriver upp vad man vet utifrån det man läst och vilka frågor som väcktes. Ellen förklarade att detta var en bra metod att hålla sig till då alla i pjäsgruppen blir involverade i hela pjäsen och inte bara sin egna roll. Istället för att regissören ska berätta så blir alla i gruppen medverkande och aktiva. Dessutom så skapar ensemblen gemensamma bilder som hjälper ensemblen att styra pjäsen åt samma håll. I metoden finns också en researchdel där alla i ensemblen kan få en uppgift att hitta olika fakta om delar som finns i pjäsen, exempelvis i första scenen där Hannah Montana finns med i en replik. En sådan sak kan vara värd att göra research om för att få mer information om vad pjäsen handlar om, menade Ellen. När man pratar om de olika scenerna med ensemblen kan det vara värt att ifrågasätta var scenen utspelar sig, när den utspelar sig och hur. Även vart vändpunkter finns och vilka viljor karaktärerna har och då framförallt vad de vill med varandra. Ellen påpekade också att det kunde vara värt att sätta rubriker på scenerna, då med rubriker som lockar ensemblen och ger dem energi, fantasi och en vilja att komma upp på scenen för att pröva.

När Ellen gått igenom detta så var det dags att pröva metoden tillsammans med gruppen och de läste 1:a scenen i pjäsen. Därefter frågade Ellen efter tankar och diskussionen satte igång. En deltagare frågade om namnen på karaktärerna hade någon betydelse och eftersom att dramatikern inte fanns på plats så kunde gruppen bara filosofera kring det. Beror det på olika bakgrunder på karaktärerna eller är det symboliskt och på vilket sätt i så fall, var de största frågeställningarna kring den frågan som gruppen diskuterade. Det uppstod också en diskussion kring Annikas ”coolhet” och att det är en motsättning. Alla tycker om henne, men hon är en besservisser och är något av en plugghäst. Hur kan hon plugga och vara coolare än alla andra samtidigt, det är lite av en motsättning tyckte gruppen. Efter detta började gruppen dela upp den fakta och frågorna som de fått veta i texten. Det konkreta som kom fram var att scenen utspelar sig bakom en skolbyggnad, det finns någon form av klädkod som symboliserar status, det finns en hierarki, eleverna går tvåan på gymnasiet, Annika ha stulit Haitams mobil, att Annika läser mycket och är intresserad av böcker samt att hon har ett avancerat språk och varit i Berlin. Frågorna var allt fler kring texten och de frågor som dök upp var: Var ligger skolan? Ort? Är det lunchtid? Röker de eller vad gör de bakom skolbyggnaden? Har de stämt träff för att få mobilen eller har Annika bara kommit förbi av ren slump? Varför tar Annika mobilen? Hur umgås de tre? Vilket år är det? Har Dolores och Sol-Britt rest något och i så fall vart? Vad vet de om Annikas mamma och hur kan de veta? Snattar de kajalpennor? Har de åkt dit för snatteri någon gång? Har Annika tittat i mobilen innan hon lämnade över den? Varför snodde inte Dolores och Sol-Britt mobilen själva? Är Annika en uttråkad kicksökare? Vad är det för kris Dolores och Sol-Britt har?

Ellen frågade sedan gruppen efter vilka vändpunkter som finns och gemensamt kom de fram till att det är när telefonen kommer fram samt när Sol-Britt säger: ”Not so fast”. Ellen förklarade lite noggrannare kring vad en vändpunkt är och beskrev det på följande sätt: Något i scenen som händer som förändrar situationen/förflyttar fokus. Även en rubrik söktes av Ellen och en diskussion kom fram kring hur en sådan rubrik ska skrivas. Ellen förklarade sin tanke kring rubrik, att det ska visa skeendet i scenen som rör alla på scenen samt att det ska vara en ”trigger”, ge en kick till skådisarna att gå upp och testa. Rubriken på första scenen blev efter denna förklaring och en kort diskussion: ”Vad finns i telefonen?”. Ellen tipsade om att fråga skådisarna efter rubriker och att man kan ha olika förslag och testa vilket som passa ensemblen och att det alltid finns en möjlighet att byta efterhand. Ellen tipsade också att det till en början är det bra att vara objektiv kring texten, även om det finns mycket känslor inblandade kring texten. Hon tipsade också om att göra scener eller gemensamma bilder utanför pjäsen för att ge skådespelarna mer kött på benen kring sina karaktärer, exempelvis en scen om hur det gick till när Dolores, Sol-Britt och Annika avtalade om att Annika skulle ta telefonen.

Mitt hjärta rusare Workshop 3

Skribent: Malin Ryman

Platsen, skolan, känslan, vart befinner vi oss och vad vill vi säga till publiken? Vad måste finnas med? Prova att lek fram berättelsen och bestäm sedan, vad handlar pjäsen om, ta beslut. Vilket material? höjder och placeringar, framåt eller bakåt, är alla ensamma? Är alla lika? Vilken är den bärande stämningen, tonen som inte kan kompromissas bort. Inre eller yttre rum. Vilken rörelse finns i rummet?

Prova att tejpa gymnastikremsor på golvet,vill ni ha ett café, ja, gör då ett.

använd scenanvisningarna och prova.

Som regissör måste man ta den resan. Börja där du är och ta dig framåt, prova, vad händer om jag gör så? Och spinn vidare eller börja i en ny ända. Testa olika och ge dina idéer en chans.

och ta hjälp av varandra och eran kritiska vän i det fortsatta arbetet.

Avslutningsvis gick vi igenom vad som hade hänt under dessa två dagar och gjorde en avslutningsrunda där några av kommentarerna var:

  • ·är jätte glad för dom här dagarna, fantastiskt att få prata om texten, hade kunnat prata hur länge som helst, skön känsla.
  • ·roligt att prata, lyxigt. Bra att få grepp om hela projektet eftersom jag inte har varit med tidigare
  • ·är så uppslukad av allt just nu, jätte roligt att träffa er och det har varit lärorikt. Kul att få börja använda metoden och har fått många input med scenografin som jag behövde hjälp med. tack. Jätte kul och jätte bra,
  • ·jag var nollställd innan jag kom hit och har fått jätte många idéer med mig nu, tack.
  • ·Det var skönt att få jobba med dom två första scenerna, har upptäckt saker, inblick i en metod vilket är jätte roligt. Är glad att jag kom.

Mitt hjärta rusar Scenografi

Skribent: Malin Ryman

Det diskuterades bland annat om att ha en realistiskt spelstil men att rama in scenografin med något som inte är realistiskt. Exempelvis, behöver det vara en ”riktig” cafeteria? eller kan man tolka en stämning, kanske med kläder, muggar och färgskala?

Pjäsen innehåller många korta scener så hur kan man lösa scenövergångar på ett smidigt sätt?

kanske genom material och rekvisita, kuddar som demonstrerar att man befinner sig i ett sovrum. Skåp eller en bänk som kan användas på många olika sätt, 400 skor, likadana kläder, stickade tröjor, osv.

 

Att arbeta med skärmar är tacksamt, man kan släpa runt på sin skärm, dölja sig bakom, och vidga eller krympa rummet med dom.

Gör en överenskommelse med publiken vart man är. Man klarar som publik ganska många lager.

Att placera ut skådespelarna i olika höjder kan vara effektfullt.

Och överraska publiken. Använd tempoväxlingar.

Men om ni har en ”dålig” ide som etsat sig kvar, prova den ändå. Och lägg den sedan åt sidan. Det kan vara svårt att vara själv, berätta idén för någon annan, låt den gå några varv, och låt det ta tid.

Mitt Hjärta Rusar workshop 4

Skribent: Malin Ryman

Vi samlades runt ett bord i repsal 9, klockan var 12.30 och det var dags för helgens sista workshop med pjäsen Mitt Hjärta Rusar. Ellen och Eva-Maria berättade att vi skulle dela upp workshopen i tre delar och ägna cirka en halvtimme till varje del. Vi började med en runda där var och en berättade om sin helhet av pjäsen.

Fråga: vad handlar Mitt Hjärta Rusar om, för dig? Vad går du igång på?

  • ·För mig handlar pjäsen om sexualitet och ungdomsgraviditet. Det som jag gick igång på är vad har jag inom mig och hur visar jag det utåt.

Något som jag också reagerade på var att slutet på pjäsen kom hastigt.

  • ·Jag har gått igång på hemligheter, vilka vet och vilka vet inte? Vad har dom hört? Alla går runt och tänker att jag ensam bär på en katastrof, alltifrån att vara kär, gravid, ha förlorat en förälder, alla är precis lika utsatta och det är det som är en del av gemenskapen. Också något rusande.. rusande-hjärtat. En osäkerhet och ett överlämnande som slutar ljust.

Jag tänker också på mina elevers erfarenhet och kontext i förhållande till pjäsen. Att det kan vara svårt att spela något som man själv är mitt i. Men rent pedagogiskt så lär sig eleverna ett hantverk. Och att få testa sina idéer.

Det blev en öppen diskussion om slutet på pjäsen och om biologi, sexualitet och könssjukdomar, och att det verkar som att ämnet inte är något som lärare själva gärna håller i, utan tar hjälp utifrån med temadagar eller pjäser.

  • ·Vi har fastnat för språket i pjäsen. Har tidigare varit ”rädd” för ungdomspjäser och litteratur för att mycket har framställts som problem. Mitt hjärta Rusar är poetiskt och roligt, och humor är basic för mig, och jag tycker om att det har ett ljust slut. Jag tyckte om mammans avskedsbrev: ”jag älskar dig, ibland kan man inte förklara” och det är inget tragiskt över det, en acceptans att leva. Ungdomskultur är viktigt. Det är viktigt att också förmedla hopp. Boosta ungdomar med hopp, att överleva. Det blir ändå bra tillslut. Det blir bra. Vi tänkte som regikoncept att fokusera på gruppen, hemligheterna blir oviktiga, däremot att undersöka grupplivet, gruppen som blir sviken, tar hand om, klappar. En grupp som fyller många funktioner.