INTERNATIONAL CONNECTIONS

Som ni kanske vet kommer inspirationen till Länk från The National Theatre i England och deras projekt Connections som startades 1994. Det känns tryggt att ha tillgång till så många år av konkret erfarenhet att dra lärdom från. Connections har fått uppföljare i Italien, Portugal, Norge, Brasilien och nu i Sverige. Det är ett mycket levande samtal som förs länderna emellan. Om drygt ett år är det OS i London, och då får Connections en mer internationell prägel. Kanske finns det då en svensk pjäs i repertoaren. För två veckor sedan besökte Länks projektledare, Edward Buffalo Bromberg, Norges Den Unge Scenen. En rapport från resan finns på Länks webbplats. Connections festivaler i Bristol och Plymouth har också besökts av Buffalo och erfarenheter från den resan kommer också att nå webbplatsen inom kort. DUS festival på Det Norske Teatret infaller nu i slutet av april (www.dus.as). Connections avslutas i London i början på juli (www.nationaltheatre.org.uk/newconnections). Det går att besöka festivalerna om ni har vägarna förbi, men det är också roligt att besöka de på nätet. Länk finns på webbplatsen!