Länk i coronatider – livestreaming, videoinspelningar och uppskjutna föreställningar

Vi har fått många frågor från ensembler som p.g.a. corona fick ställa in planerade Länk föreställningar. Jag har varit i kontakt med alla upphovspersonerna nu och tillsammans med de kommit fram till följande:

Inspelade eller streamade föreställningar -skicka länk till LÄNK!!!
Det kommer att tillåtas och även uppmuntras till att spela in eller live-streama föreställningarna med vissa begränsningar. Upptagningar skall inte hamna på streamings tjänster såsom YouTube där det inte går att ta bort. Föreställningar får ligga uppe tills 24 maj senast, då alla upplagda Länk föreställningar tas ner. Efter 24 maj lägger vi Länk 2020 i malpåse och börjar förbereda för Länk 2022.
Vi vill att andra Länk ensembler, våra dramatiker och alla som jobbar med Länk får möjlighet att se föreställningar som filmas eller streamas. Därför önskar vi att alla som filmar och lägger upp föreställningar ska skicka ett länk till mig. Dessa länkar kommer jag att publicera på Länks webbsida, www.lank.riksteatern.se. Live-streamar ni, vill jag veta tid och annat relevant information i förväg för att skicka ut det till dramatikerna.

OBS!!! Har ni inspelade musik som är skyddad med copyright bor ni antingen ta bort det eller ta kontakt med STIM och kolla vad som gäller.

Uppskjutna föreställningar
Dramatikerna har gått med på i viss mån och under särskild bevakning låta föreställningar spelas även under en del av hösten. Riksteatern söker inte förlängning av spelrättigheterna. Dessa ligger i vanliga fall på ATR från 1 juli. MEN – är ni en Länk ensemble som inte kunnat spela de fem föreställningar ni har rätt att spela p.g.a. coronaviruset, kan ni göra så här: När ni har bestämt dag och plats för föreställningar, ta kontakt med Edward. Och detta gäller bara om det är samma ensemble som skulle spelat nu på våren – inte nya skådespelare. Ta kontakt med Edward, som förmedlar er begäran till dramatikern och återkommer med besked. Om allt stämmer, får ni spela. Möjligheten ligger öppet till och med 15 oktober, 2020.

Vi ber er respekterar att intäkterna från spelrättigheter är en viktig inkomst för våra dramatiker. De har också blivit av med jobb och fått projekt eller premiär uppskjutna på grund av coronaviruset.