LÄNK – nyskriven dramatik för ungdomar

Teaterutbildningar och kulturskolor har länge saknat nutidsdramatik med angelägna teman som passar för större ensembler i gymnasieålder. Med anledning av detta beslutade Riksteatern 2010 att starta LÄNK.

Inför varje LÄNK-omgång, som kommer vartannat år, får sex framstående dramatiker i uppdrag att skriva var sitt manus för ungdomar mellan 15 och 20 år.

LÄNK vill dessutom ge ungdomar en förståelse för hur det är att jobba professionellt med teater och skapar därför möjligheter för dem att träffa professionella teaterarbetare. Det är ett sätt att stärka teaterbranschen och inspirera fler att söka till scenskolor eller att engagera sig i Riksteatern lokalt. Idén till LÄNK kommer från England och The National Theatre. Motsvarande verksamhet där kallas Connections och har pågått sedan 1994. Connections har under åren spridits till Sverige, Portugal, Brasilien, Norge och Finland.

Läs mer i fliken Om Länk eller scrolla ner för Länk Nyheter