Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater – ny omgång! sök nu!

Magistern_dramateater_Flyer_2016-09-06

Nu är det hög tid att söka Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater som SU genomför i samverkan med Riksteatern och LÄNK. Sista ansökningsdag är den 15 oktober. Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater handlar om att leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater med olika målgrupper, och ger en examen på avancerad nivå. Programmet omfattar två års studier på halvfart vid Stockholms universitet och genomförs för andra gången. Läs mer här:

https://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/magisterprogram-i-drama-och-till%C3%A4mpad-teater#anm%C3%A4lan%20beh%C3%B6righetskrav