Planering regihelgen – Is my microphone on?

 

På lördagen från 11:00 kommer vi vara delade  i två grupper på ca 10 personer i varje grupp. Grupparbetet leds av Daniel Goldman och Rebecca Örtman som båda har arbetat med Länk tidigare. Jordan kommer att vara med i en grupp på förmiddagen och en annan på eftermiddagen. Efter lunch arbetar vi gemensamt med de musikaliska eller rytmiska inslag som är inskrivna i manuset. Efter middag, cirka klockan 18:00 har vi en mycket intressant föreläsning / diskussion med en från aktivistgruppen extinction rebellion.  Vi är nog klara mellan halv åtta och åtta. 

Söndag arbetar vi tillsammans med en röst workshop på morgonen med fokus på hur man får unga skådespelare att höras. Efter lunch pratar vi kort om produktionsplanering, budget och lite längre om gemensam press och marknadsföring, spelplatser och möjlighet att ha kontakt med en ensemble som spelar “microphone” i Storbritannien.

lördag 15 oktober

09:30 – 10:00 – kaffe och smörgås

10:00 – 10:30 – genomgång av helgen och förutsättningar för projektet (Buffalo)  

10:30 – 11:00 – presentera Jordan och regissörerna som skall leda workshops

11:00 – 12:30 – första session, två grupper, (Jordan med Daniel )

12:30 – 13:30 – lunch

13:30 – 15:00 – andra session (alla i musikrummet)

15:00 – 15:30 – kaffepaus

15:30 – 17:00 – tredje session (två grupper, Jordan med Rebecca) 

17:00 – 18:00 middag

18:00-19:30  föreläsning från extinction rebellion om klimatkrisen och aktivism
19:30 – vi som vill kan ta en drink på den lokala puben 

Söndag 16 oktober

09:30 – 10:00 – kaffe och smörgås

10:00 – 10:30 – tid för att svara på frågor

10:30 – 11:45 workshop – röstövningar för unga skådespelare med Peter Teubner

11:45 – 12:45 lunch

12:45 – 13:45 workshop produktionsplanering, marknadsföring, press, budget, England, speldagar och platser, med mera

14:00  – 14:30 frågor och avrundning – mer tid för att svara på frågor