Vill du skriva för Länk?

LÄNK handlar om att ta fram ny spännande dramatik för unga ensembler. Vartannat år gör därför Riksteatern sex pjäsbeställningar som ungefär två år senare resulterar i 6 nyskrivna Länk manus.

Läs gärna denna omgångs texter under rubriken pjäser

Vill du skriva för Länk 2024?
Nu söker vi dramatiker till nästa omgång av Länk! Är du en skrivande person? Har du en pjäside som du tror skulle passa Länk?

Läs mer här